Inicio|Buscador español|galego|portugûes|française|english
Imagen Cabecera Pagina Imagen Oficina Virtual

A EmpresaMisión, visión e valoresHistoriaOrganigramaEvoluciónInstalaciónsCiclo da AugaCalidade e Medio AmbienteResponsabilidad Social CorporativaContactoOfertas de Emprego Sala de Prensa Links de Interese Galería de Imaxes Mapa de Instalacións
Separador
Acceso a Equipos Acceso a Obras y Proyectos Acceso a Laboratorio Acceso a Mantenimiento Acceso a I+D+i y EDAR

Laboratorio

ESPINA Y DELFIN S.L. dispón na súa sede central de Santiago de Compostela, dun LABORATORIO propio para realizar as determinacións analíticas que garantan o correcto control sanitario e a calidade da auga fornecida nos abastecementos, así como os parámetros de vertedura das augas residuais depuradas.

O Laboratorio está certificado por AENOR segundo a Norma de Calidade UNE - EN ISO 9001 (Nº de Rexistro ER-0490/1/98).

Ademais do anterior e en cumprimento da regulamentación sobre o particular, os nosos Laboratorios están acreditados para a realización de análise de control para determinar a POTABILIDAD das augas de consumo público ante a Dirección Xeral de Saúde Pública do Ministerio de Sanidade e Consumo (Madrid) e no Rexistro Galego de Laboratorios Autorizados para a realización de determinados ensaios de control de produtos alimentarios relacionados co consumo humano, da Dirección Xeral de Saúde Pública (Consellería de Sanidade – Xunta de Galicia) co nº de rexistro 070/GA.

Para dar cumprimento á regulamentación sanitaria vixente nestes momentos e recollida no Real Decreto 140/2003, ESPINA E DELFIN S.L. dispón a maiores de 18 Laboratorios portátiles, un en cada cabeceira de Servizo, grazas aos cales é posible realizar “in situ”as determinacións paramétricas lexisladas.

Ademais do persoal adscrito con carácter fixo ao Laboratorio Central, Espina e Delfín, S. L. ten asinado convenios con diversos centros educativos cuio obxetivo é desenrolar na Empresa unha parte do Programa Formativo dos alumnos dentro do sistema educativo e dos Ciclos Superiores Universitarios no campo do control sanitario das augas de consumo e verquidos de augas residuais.ORGANISMOS EDUCATIVOS COS QUE ESPINA E DELFIN S.L. TEN ASINADOS CONVENIOS DE COLABOURA:
  • Universidade de Santiago de Compostela (U.S.C.)
  • Centro de Orientación, Formación e Emprego da Confederación de Empresarios de Galiza
  • Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galiza


      Imprimir Imprimir
Separador Polígono Industrial do Tambre. Vía Edison, 9.    |     15890 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfonos: (+34) 981 58 20 00 y 981 55 26 60     |     Fax: (+34) 981 58 80 56
E-mail: espdel@espinaydelfin.com                    |     TELEFONO ATENCION AL CLIENTE: 900 815 015


Contacto  | Aviso legal | Oficina Virtual | Política de Cookies | Go To Assist
SeparadorACCESO PRIVADO
SeparadorSeparadorSeparador