Inicio|Buscador español|galego|portugûes|française|english
Imagen Cabecera Pagina Imagen Oficina Virtual

A EmpresaMisión, visión e valoresHistoriaOrganigramaEvoluciónInstalaciónsCiclo da AugaCalidade e Medio AmbienteResponsabilidad Social CorporativaContactoOfertas de Emprego Sala de Prensa Links de Interese Galería de Imaxes Mapa de Instalacións
Separador
Acceso a Equipos Acceso a Obras y Proyectos Acceso a Laboratorio Acceso a Mantenimiento Acceso a I+D+i y EDAR

Evolución

 

Equipo humano


Non cabe dúbida que o éxito de ESPINA E DELFÍN S.L. é o éxito das súas xentes. Un equipo cunha longa traxectoria profesional, pero sobor de todo co compromiso da superación diaria.

Grazas a ese compromiso, ESPINA E DELFÍN S.L. é unha empresa que conta cun amplo plantel de empregados, traballando no bosquexo e construcción de todo tipo de instalacións e tamén na xestión dos servizos de auga que están ao seu cargo, ofrecendo aos seus clientes respostas e solucións ás necesidades en todas as fases do ciclo da auga.

Como obxetivo da mellora permanente, o noso persoal recibe formación continuada nas distintas áreas de interese do noso grupo, podendo aplicar sempre a tecnoloxía mais axeitada a cada necesidade.

Incremento do plantel de empregados

ESPINA E DELFIN S.L., vela polo cumprimento das normas e recomendacións en materia de seguridade e saúde por cada membro da organización, integrando así a prevención de riscos laborais en todos os procesos da actividade na que se intervén. Como mostra basta sinalar que na nosa organización, hai máis de 20 técnicos en posesión do título de técnico superior en prevención de riscos laborais.

 

Facturación


ESPINA E DELFÍN S.L. mantivo perante toda a súa traxectoria un crecemento sostido que lle garante unha extraordinaria solvencia económica.


Pero non só medramos, tamén soubemos medrar. Unha boa parte dos resultados obtidos reinvestíronse en plans de formación, investigación, renovación tecnolóxica e de equipos, etc., co que estamos nunha situación privilexiada e competitiva, tanto en calidade como en orzamento.

 

 

Facturación en miles de euros

 

      Imprimir Imprimir
Separador Polígono Industrial do Tambre. Vía Edison, 9.    |     15890 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfonos: (+34) 981 58 20 00 y 981 55 26 60     |     Fax: (+34) 981 58 80 56
E-mail: espdel@espinaydelfin.com                    |     TELEFONO ATENCION AL CLIENTE: 900 815 015


Contacto  | Aviso legal | Oficina Virtual | Política de Cookies | Go To Assist
SeparadorACCESO PRIVADO
SeparadorSeparadorSeparador